info@amakuni.net  ©︎  a m a k u n i   a l l   r i g h t s    r e s e r v e d.

candy ring / square

750 rose gold & 750 white gold